Home English Essay of guru gobind singh ji in punjabi

Essay of guru gobind singh ji in punjabi

Sikhismen er en religiøs lære som ble grunnlagt av guru Nának på slutten av 1500-tallet. Læren har geografisk opphav i Punjab i grenseområdene mellom India og Pakistan. Etter guru Nának videreutviklet de ni etterfølgerene hans religionen til den formen den har i dag. I disse hymnene essay of guru gobind singh ji in punjabi sikhismens grunnleggende lære.

Dette er imidlertid ikke absolutte krav, og unntak forekommer. 1604 av den femte guruen Guru Arjan Dev Ji. Boken inneholder tekster som brukes daglig, og tekster som brukes ved de fleste livsfasemarkeringene. Guru Granth Sahib er poetisk i formen. Boken er vesentlig under bryllups-, navne- og innvielsesseremonier, og for sikhenes gudsdyrkelse.

Det at disse er tatt med, er for sikhene et symbol på deres egen åpenhet overfor andre religioner. Sikhene har aldri hevdet at deres egen vei er den ene sanne. På taket skal sikhenes gule flagg være heist. Sikhene har religiøse fester, for eksempel feiring av Nánaks og Gobind Singhs fødselsdager. Feiringene består ofte av prosesjoner og høytlesning fra Adi Granth. Denne utviklingen begynte under den 6.

De skulle også bære tilnavnet Singh, som betyr «løve». I 1849 ble de slått av britene, og riket innlemmet i Britisk India. Sikhene forble lojale mot det britiske styret under det store oppgjøret i 1857, og kom derfor til å spille en viktig rolle i hæren, politiet og administrasjonen. De beholdt slike posisjoner også etter Indias frigjøring i 1947. 2,5 millioner sikher flyktet til den indiske delen av Punjab. Der gjorde de sine interesser sterkt gjeldende i politiske kamper.

I 1966 ble Punjab delt i et hindudominert Haryana og et sikhdominert Punjab, med panjabi og sikhenes eget skriftspråk gurumukhi som offisielt språk. I Norge finnes det rundt 3323 medlemmer av sikh-menigheter. Utvalg og innledende essay av Knut A. Du oppfordres til å opprette en konto og logge inn, men det er ikke påkrevet. Liste over siste endringer på wikien. Denne siden ble sist redigert 2. Word of the Year – Everything After Z by Dictionary.